2024년 4월 정보공개서 신규등록 리스트

운영자
2024-05-13
조회수 53

*프랜차이즈와 관련한 모든 것* No.1 한국프랜차이즈법률원!

02-3412-6551, koreafclaw@hanmail.net

https://koreafclaw.co.kr/312024년 4월 정보공개서 신규등록 리스트


순번상호영업표지대표업종(대분류)등록번호최초등록일
1예뻐졌다예뻐졌다서비스202406082024-04-30
2찐불이 찐 숯불 두마리 치킨찐불이 찐숯불 두마리 치킨외식202406072024-04-30
3태크니끄태크니끄서비스202406062024-04-30
4후켄통통치킨후켄통통치킨외식202406092024-04-30
5더(The)바른식당더바른식당외식202405822024-04-23
6(주)번사이드번사이드도소매202405932024-04-24
7루미에르헤어,네일휘게팔레트서비스202405782024-04-23
8(주)아토에프앤비88국제시장외식202405832024-04-23
9올선데이올선데이외식202405642024-04-17
10명장김치찜명장 김치찜외식202405722024-04-19
11송계옥몽촌닭갈비외식202406142024-04-30
12(주)미니미마이미니미스튜디오서비스202405502024-04-15
13짬뽕고(GO)짬뽕GO외식202405962024-04-25
14타마린드두부타마린드두부외식202406122024-04-30
15세온경영컨설팅일등대패외식202405872024-04-24
16노블로비어배트외식202405882024-04-24
17밀크컨셉밀크컨셉외식202405922024-04-23
18회룡닭강정닭강정클라쓰외식202406042024-04-29
19액트영연구소액트영서비스202405712024-04-19
20코흐(주)배부른 밥이외식202406002024-04-18
21굣간굣간외식202406102024-04-30
22(주)레드타이에그서울외식202406112024-04-30
23용선생짬뽕라라드래곤반점외식202405912024-04-24
24로힐로힐(Rohil)서비스202405332024-04-11
25국순만국순만외식202405102024-04-04
26금강튀김금강튀김외식202405772024-04-23
27(주)유니크굿컴퍼니리얼월드서비스202406132024-04-30
28팜스코리아팜스코리아서비스202406032024-04-29
29원유통뉴욕보틀빈플러스외식202405352024-04-11
30본디본디외식202405622024-04-16
31뉴타운강정1984본점뉴타운강정1984외식202405742024-04-19
32래빗슬라임본점래빗슬라임서비스202405522024-04-16
33상상피자 서면본점상상피자외식202405042024-04-03
34옛날통닭참맛있는집옛날통닭참맛있는집외식202405792024-04-23
35대부(주)포크33도소매202406022024-04-29
361992남산돈까스23번지 남산돈까스외식202405322024-04-11
37심스몰밥부심외식202404862024-04-01
38저스트카츠저스트카츠외식202405282024-04-11
39와비사비わびさび(와비사비)외식202406012024-04-29
40(주)BTK치킨고래외식202405412024-04-12
41금호철거골든해머서비스202405212024-04-08
42국밥명작매당국밥명작외식202405172024-04-05
43만복정만복정외식202404942024-04-01
44낭만참치낭만참치외식202405902024-04-24
45(주)일산푸드일산닭칼국수외식202405422024-04-12
46(주)엔피엔에프온선데이커피외식202405972024-04-25
47값진컴퍼니육값어치외식202405222024-04-08
48중산테크중산집외식202405762024-04-23
49라이프컨설팅곱창듬뿍국밥외식202405382024-04-11
50몽글푸드몽글계란덮밥외식202405392024-04-12
51슈가메세지이거얌외식202404972024-04-02
52(주)열두계절컴퍼니설문동 본갈비외식202405602024-04-16
53청목청목외식202405022024-04-02
54(주)글로우서울레인커피(RAIN COFFEE)외식202405552024-04-16
55시트렛선릉돈까스외식202405692024-04-19
56라엘카케어라엘카케어(Rael car care)서비스202405432024-04-12
57(주)더코알라손랩정보영재학원서비스202405312024-04-11
58(주)얼돈얼돈오뚜기식당외식202405402024-04-12
59노디너리노디너리외식202405592024-04-16
60시엔헤어샵시엔헤어서비스202405892024-04-24
61스위트랩스위트랩외식202405452024-04-15
62진세이우동진세이우동외식202405462024-04-15
63마장동생고기마장동생고기외식202405372024-04-09
64모하이밥싸다구외식202405532024-04-16
65(주)채선당채선당샤브탕외식202405062024-04-03
66㈜피플앤피플빈앤브레드외식202405562024-04-16
67피키즈도넛타임피키즈 도넛타임(PICKIZ DONUT TIME)외식202405812024-04-23
68(주)지앤푸드에이에스커피(AS COFFEE)외식202405242024-04-04
69꽃공작소24꽃공작소24도소매202405632024-04-17
70금화통닭고트치킨외식202404872024-04-01
71명태애찬명태애찬외식202405362024-04-08
72(주)크리니트똑수리서비스202406152024-04-30
73오티티프라이빗오티티프라이빗(OTT PRIVATE)서비스202405112024-04-04
74차도루차도루외식202405252024-04-09
75일타고수퓨전북장구일타고수퓨전북장구서비스202405472024-04-15
76(주)아이지푸드솥두껍외식202405192024-04-07
77무인옷가게츄츄다(용인능현점)무인옷가게 츄츄다도소매202405852024-04-22
78김기룽쟝족발비빔밥김기룽쟝족발덮밥외식202405512024-04-15
79더타코부스(주)더타코부스외식202405012024-04-02
80은이네眞은이국밥외식202405342024-04-08
81동양맥주장기점동양맥주외식202405952024-04-24
82이강오천만추어이야기외식202405802024-04-23
83월하주월하주외식202405482024-04-15
84(주)데이도나스데이외식202405582024-04-16
85요거트가족요거트가족외식202404992024-04-02
86아이프아이프스쿨(AIFF SCHOOL)서비스202405032024-04-02
87종로백탄뼈구이종로백탄뼈구이외식202405272024-04-11
88경성사골면경성사골면외식202405682024-04-18
89외식플러스백년카츠외식202405492024-04-12
90(주)21그램그룹우쭈쭈플렉스서비스202404902024-04-01
91㈜레호보트커피에 빠진 호두도둑외식202405262024-04-08
92신사푸드돈집돈치찜외식202404922024-04-01
93이케멘스이케멘스외식202405002024-04-02
94소통애(창동직영점)소통애외식202405132024-04-04
95훈이꽃게장훈이꽃게장외식202405182024-04-05
96덕자네방앗간덕자네방앗간외식202405702024-04-19
97마님김밥본점마님김밥외식202405142024-04-04
98희야찌고민이삶고희야찌고 민이삶고외식202405152024-04-04
99(주)도그코리아도그코리아서비스202405292024-04-11
100대구빙수인대구빙수외식202405942024-04-24
101(주)예다연예다연서비스202405612024-04-17
102(주)울림푸드엄니도시락 한식뷔페외식202404952024-04-01
103스톤크릭스톤크릭외식202406052024-04-29
104브이요거트독산점브이요거트외식202405652024-04-18
105㈜에스에프코퍼레이션
(SFCORPORATION)
김치찌개 내가찜외식202405732024-04-22
106(주)천우신조1호249 광양불고기외식202405442024-04-12
107펄미에이트펄미에이트서비스202405302024-04-11
108각시보쌈각시보쌈외식202405092024-04-03
109용교상사용교상사도소매202404882024-04-01
110(주)포파코펫점방서비스202404932024-04-01
111(주)에이오이해물점외식202404892024-04-01
112남매국밥남매국밥외식202405052024-04-03
113한성국밥조선탕반외식202405202024-04-08
114오공일(OH01)오공일외식202404982024-04-02
115더올라올라영어학원서비스202405232024-04-08
116(주)피오르도니아족발1호선외식202405752024-04-22
117케이에스푸드청년냉면외식202405842024-04-23
118(주)알비오토알비오토서비스202405542024-04-16
119범푸드시스템국제제면소외식202405122024-04-04
120올댓커피올댓커피외식202405992024-04-23
121(주)엉터리엉터리 무한대패외식202405082024-04-03
122(주)강남어로장어로장외식202404962024-04-02
123(주)스카이써니굿잡카페인(good job caffeine)외식202405662024-04-18
124(주)천지에프엔비천지 두루치기외식202405672024-04-18
125샌드상점고샌드(GOSAND)외식202404912024-04-01
126스미카츠본점숙성부심외식202405982024-04-23
127(주)방역수사대방역수사대서비스202405572024-04-16
128모녀낙곱새모녀낙곱새외식202405162024-04-04
129StarwoodAisaPacificHotels&ResortsPte.Ltd.포 포인츠 익스프레스 바이 쉐라톤 호텔
(Four Points Express by Sheraton Hotels)
서비스202405862024-04-24

*프랜차이즈와 관련한 모든 것* No.1 한국프랜차이즈법률원!

02-3412-6551, koreafclaw@hanmail.net

https://koreafclaw.co.kr/31